Nghiên cứu thiết kế máy cắt rãnh xoắn CNC trong lỗ sâu Ngày:24/03/2016

       Trong sản xuất các loại nòng súng, việc tạo rãnh xoắn bên trong lỗ sâu là công đoạn phức tạp và khó khăn nhất.

        Rãnh xoắn trong lỗ sâu có thể là dạng rãnh có góc xoắn không đổi hoặc góc xoắn thay đổi. Chuyển động gia công bao gồm hai chuyển động chính là chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay của dụng cụ cắt. Phối hợp giữa hai chuyển động này tạo cho ta các rãnh xoắn có góc nâng cố định hay góc nâng thay đổi.

       Hai chuyển động này được đảm bảo bởi hệ thống điều khiển số. Việc thay đổi góc nâng được được tính toán trực tiếp từ các thông số đầu vào rất linh hoạt và không cần phải sử dụng các hệ thống điều khiển số phức tạp. Vấn đề điều khiển số ở máy cắt rãnh trong lỗ sâu nằm chủ yếu trong vấn đề điều khiển tốc độ giữa hai trục chuyển động. Điều này là khác nhau căn bản giữa các hệ thống điều khiển CNC cho các máy tiện, máy phay, máy khoan thông thường với máy khoan sâu và máy cắt rãnh sâu. Hệ thống điều khiển bao gồm một máy tính các nhân PC, phần mềm điều khiển kết hợp với các động cơ servo DC trang bị encoder.

Máy tiện rãnh xoắn.

       Phần mềm điều khiển được xây dựng dựa trên mô hình động lực học của hệ thống, nên không phải giải quyết các vấn đề nội suy như đối với các máy công cụ thông thường. Trong khuôn khổ của báo cáo này, chúng tôi trình bày phương pháp tính toán thiết kế các trục chuyển động chính, xây dựng mô hình động lực học, mô phỏng và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của hệ thống điều khiển trước khi tiến hành chế tạo mẫu. Phần thiết kế chi tiết cho các bộ phận cơ khí không được đề cập đến ở đây.

Máy tiện rãnh xoắn ngoài.

Dao phay rãnh xoắn.

       http://trungtamhoclieuthainguyen.com/Chi-tiet/nghien-cuu-thiet-ke-may-cat-ranh-xoan-cnc-trong-lo-sau-39971.htm.

Sưu tầm: Lê Quang Sơn


.:Trở lại:.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP