ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG


Họ và tên: *
Ngày sinh:*
Giới tính:
Địa chỉ: *
Điểm xét tuyển: *
Số Điện thoại: *
Trường THPT:*
Nguyện vọng 1:*
Nguyện vọng 2:

 

SỐ ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN CHUYÊN MÔN

- Khoa Công nghệ thông tin: 0984.026.797 (Thầy Duy)
- Khoa Quản trị kinh doanh: 0903.714.224 (Cô Quế)
- Khoa Cơ khí : 0987.877.141 (Thầy Hưng)
- Khoa Ô tô : 0902.791.750 (Thầy Hiệp)
- Khoa Điện : 0909.006.416 (Thầy Dũng)LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP