Kế hoạch công tác năm học 2016-2017 Ngày:13/10/2016

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNC ĐỒNG AN

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bình Dương, ngày 15 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2016 – 2017

 

Stt

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân

chủ trì

Đơn vị/cá nhân

phối hợp

Chỉ tiêu hoàn thành

Thời gian thực hiện

Tuần thứ

Từ ngày - đến ngày

(dd/mm/yy)

 

HỌC KỲ I (từ tuần 1 đến tuần 23)

 

 

 

 

 

1                   

Ban hành Sổ lên lớp, Sổ tay giáo viên học kỳ 1 khóa 2014, 2015 và Sổ lên lớp (tạm thời) môn chung khóa 2016

Lượt

Hương

Đủ số lượng

1

15/08/16 – 20/08/16

Phát động đăng ký đề tài NCKH năm học 2016-2017

Thành

Khoa, Bộ môn

Đảm bảo đúng tiến độ

Kiểm tra lại thông tin liên lạc của sinh viên khóa 2014, 2015

Hương

GVCN các lớp khóa 14, 15

Nắm rõ địa chỉ liên lạc các em

2                   

Tổ chức đăng ký học lại

Lượt

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

1 – 2

15/08/16 – 27/08/16

3                   

Kiểm soát việc thực hiện tiến độ đào tạo trong học kỳ

Lượt

Khoa, Bộ môn

Đảm bảo đúng tiến độ

1 – 23

15/08/16 – 21/01/17

Kiểm tra việc thực hiện Hồ sơ giảng dạy và Hồ sơ quản lý xưởng thực hành

Thành

Khoa, Bộ môn

100% giáo viên thực hiện tốt

Kiểm tra công tác quản lý của Tổ ký túc xá và vệ sinh nội trú

Long

Tổ ký túc xá

Đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ

Quản lý công tác hành chính liên quan đến sinh viên

Hương

Thành

Đúng chức năng, nhiệm vụ

Kiểm tra, xử lý sinh viên vi phạm nội qui học đường

Hương

Thành, Phòng ĐBCL

Đúng chức năng, nhiệm vụ

Phục vụ độc giả tại Thư viện (các buổi sáng)

Long

Khoa/ BM, sinh viên

Tăng lượng độc giả hàng tháng

4                   

Thông báo hoàn tất hồ sơ nhập học đối với sinh viên khóa 2015

Hương

GVCN các lớp khóa 2015

Đầy đủ hồ sơ theo quy định

2

22/08/16 – 27/08/16

Chốt danh sách sinh viên ở Ký túc xá và đăng ký tạm trú học kỳ 1

Hách

Sinh viên nội trú

Đúng thời gian, đủ số lượng

5                   

Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2, năm học 2015-2016

HĐĐGKQRL

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

3

29/08/16 – 03/09/16

Tổ chức lập Lịch kiểm tra kết thúc môn học/mô đun, lịch dự giờ, sinh hoạt học thuật diễn ra từ tuần 1 đến tuần 9 đối với khóa 2014, 2015

Lượt

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

Phối hợp thực hiện kế hoạch đưa sinh viên khóa 2016 tham quan doanh nghiệp

Long

QHDN

Đúng thời gian

6                   

Thống kê dữ liệu, phôi bằng viết bằng Tốt nghiệp khóa 2013

Lượt

Thành

Đúng thời gian

3 – 9

29/08/16 – 15/10/16

7                   

Họp xét học bổng khuyến khích học nghề cho sinh viên học kỳ 1, năm học 2016-2017

HĐTĐKT

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

4

05/09/16 – 10/09/16

Ban hành Lịch kiểm tra kết thúc môn học/mô đun, lịch dự giờ, sinh hoạt học thuật diễn ra từ tuần 1 đến tuần 9 đối với khóa 2014, 2015

Lượt

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

Tổ chức xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện trong năm học 2016 – 2017

HĐKHĐT

Khoa, Bộ môn

100% các BM tham gia

8                   

Họp xét khen thưởng sinh viên năm học 2015-2016

HĐTĐKT

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

5

12/09/16 – 17/09/16

9                   

Đề xuất bổ sung sách cho Thư viện

Long

Khoa, Bộ môn

200 đầu sách các nghề

6

19/09/16 – 24/09/16

Gửi kết quả học tập học kỳ 2, năm  học 2015-2016 của sinh viên khóa 2014, 2015 về cho phụ huynh

Hương

 

Đúng thời gian

Tổng hợp danh sách sinh viên nợ học phí, theo dõi việc xử lý kỷ luật cấm kiểm tra kết thúc môn học/mô-đun học kỳ 1 (lần 1)

Hương

TC, Khoa, Bộ môn

Xử lý đúng qui định kỷ luật về học phí

10              

Soạn, trình duyệt  và in ấn Sổ tay sinh viên 2016

Hương

Thành

Đúng thời gian

8

03/10/16 – 08/10/16

11              

Báo giảng các môn học/mô-đun khóa 2016

Hương

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

9

10/10/16 – 15/10/16

Ban hành bổ sung Sổ lên lớp khóa 2016, Sổ tay giáo viên dạy khóa 2016 học kỳ 1

Lượt

Hương

Đủ số lượng

12              

Sinh hoạt đầu khóa với sinh viên khóa 2016

Thành

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

10

17/10/16 – 22/10/16

Ban hành Thời khóa biểu chính thức của khóa 2016

Hương

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

Nhận bàn giao hồ sơ sinh viên nhập học khóa 2016

Hương

Phòng TS-TT

Đúng kế hoạch

Nhập thông tin sinh viên khóa 2016 vào phần mềm Quản lý đào tạo BSC

Hương

Lượt

Đúng thời gian

Lập kế hoạch giáo viên học kỳ 1, năm học 2016 – 2017

Long

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

Chuẩn bị cho Lễ TN, 20/11 và khai giảng năm học 2016-2017

Thành

Đoàn TN, Khoa, Phòng

Đảm bảo đúng kế hoạch đã ban  hành

13              

Tổ chức lập Lịch kiểm tra kết thúc môn học/mô đun, lịch dự giờ, sinh hoạt học thuật diễn ra từ tuần 10 đến tuần 23 đối với khóa 2014, 2015, 2016

Lượt

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

10 – 11

17/10/16 – 29/10/16

14              

Tổng hợp danh sách sinh viên nợ học phí, theo dõi việc xử lý kỷ luật cấm kiểm tra kết thúc môn học/mô-đun học kỳ 1 (lần 2)

Hương

TC, Khoa, Bộ môn

Xử lý đúng qui định kỷ luật về học phí

11

24/10/16 – 29/10/16

15              

Họp xét học bổng doanh nghiệp năm học 2016-2017

HĐTĐKT

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

12

31/10/16 – 05/11/16

Tổ chức đoàn tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc tại Cần Thơ

Thành

Các thiết bị đạt giải tỉnh BD

Đúng kế hoạch

Ban hành Lịch kiểm tra kết thúc môn học/mô đun, lịch dự giờ, sinh hoạt học thuật diễn ra từ tuần 10 đến tuần 23 đối với khóa 2014, 2015, 2016

Lượt

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

16              

Tổng duyệt công tác tổ chức Lễ 20/11, khai giảng, phát bằng Tốt nghiệp khóa 2013

Thành

Đoàn TN, Khoa, Phòng

Đúng kế hoạch đã ban  hành

13

07/11/16 – 12/11/16

Gặp mặt cựu sinh viên từ khóa 2009 – 2013

Thành

Khoa, Bộ môn

Từ 100-200 cựu sinh viên tham dự

Tổ chức ngày “Thứ 7 xanh” cho sinh viên (lần 1)

Hương

Sinh viên, GVCN

Vệ sinh sạch sẽ khuôn viên trường

17              

Tổ chức Lễ 20/11, khai giảng năm học 2016-2017 và phát bằng tốt nghiệp sinh viên khóa 2013

Thành

Đoàn TN, Khoa, Phòng

Đúng kế hoạch đã ban  hành

14

20/11/16

18              

Kiểm tra lại thông tin liên lạc của sinh viên khóa 2016

Hương

GVCN các lớp khóa 16

Nắm rõ địa chỉ liên lạc các em

15

21/11/16 – 26/11/16

Tổng hợp danh sách sinh viên nợ học phí, theo dõi việc xử lý kỷ luật cấm kiểm tra kết thúc môn học/mô-đun học kỳ 1 (lần 3)

Hương

TC, Khoa, Bộ môn

Xử lý đúng qui định kỷ luật về học phí

19              

Phối hợp tổ chức cuộc thi Sáng tạo Robot năm 2016

Khoa Điện

Thành

Đúng kế hoạch

16

28/11/16 – 03/12/16

20              

Kiểm kê sách tại Thư viện và các Khoa/ Bộ môn

Long

Khoa, Bộ môn

Đủ sách tại các xưởng

17 – 18

05/12/16 – 17/12/16

Kiểm kê tài sản năm 2016

Long

TCHC-TB

Đúng kế hoạch của Trường

Thông báo kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1, năm học 2016-2017

Hương

Khoa, Bộ môn

Đúng kế hoạch

-  Gửi báo giảng về các Khoa

-  Xét đề nghị mời giảng

Hương

Khoa, Bộ môn

Đúng tiến độ đào tạo

21              

Liên hệ đơn vị tổ chức học quân sự khóa 2016

Long

Trung tâm GDPQ-AN

Đúng thời gian

19

19/12/16 – 24/12/16

Thông báo sinh viên hết hạn HĐ ký túc xá học kỳ 1,  đăng ký ở lại Tết và làm HĐ ký túc xá học kỳ 2

Hách

Sinh viên nội trú

Đúng thời gian

Ban Giám hiệu gặp gỡ, đối thoại sinh viên:

-     Đối thoại trực tiếp với sinh viên về công tác đào tạo và sinh hoạt nội trú tại Trường.

-     Kế hoạch thực tập khóa 2013.

-  BGH

-  Phòng ĐT

Sinh viên, GVCN, Lãnh đạo Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

22              

Xếp thời khóa biểu học kỳ 2

Hương

Khoa, Bộ môn

Đúng tiến độ đào tạo

19 – 21

19/12/16 – 07/01/17

23              

Ban hành lịch học quân sự khóa 2016

Long

Lượt

Đúng thời gian

21

02/01/17 – 07/01/17

24              

Ban hành Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2

Hương

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

22

09/01/17 – 14/01/17

Thông báo tính Tổng kết khối lượng giờ giảng học kỳ 1 và lập Kế hoạch giáo viên học kỳ 2

Long

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

25              

Tổ chức học quân sự cho sinh viên khóa 2016

Long

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

Đủ sách

22 – 23

09/01/17 – 21/01/17

26              

Ban hành Sổ tay giáo viên học kỳ 2

Lượt

 

Đủ số lượng

23

16/01/17 – 21/01/17

 

HỌC KỲ II (từ tuần 27 đến tuần 48)

 

 

 

 

 

27              

Trình ký Tổng kết khối lượng giờ giảng học kỳ 1 và lập Kế hoạch giáo viên học kỳ 2

Long

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

27 – 28

13/02/17 – 25/02/17

Tổ chức đăng ký học lại

Lượt

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

Tổ chức lập Lịch kiểm tra kết thúc môn học/mô đun, lịch dự giờ, sinh hoạt học thuật học kỳ 2

Lượt

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

Chốt danh sách sinh viên ở Ký túc xá và đăng ký tạm trú học kỳ 2

Hách

Sinh viên nội trú

Đúng thời gian, đủ số lượng

28              

Kiểm soát việc thực hiện tiến độ đào tạo trong học kỳ

Lượt

Khoa, Bộ môn

Đảm bảo đúng tiến độ

27 – 48

13/02/17 – 15/07/17

Kiểm tra việc thực hiện Hồ sơ giảng dạy và Hồ sơ quản lý xưởng thực hành

Thành

Khoa, Bộ môn

100% giáo viên thực hiện tốt

Quản lý công tác hành chính liên quan đến sinh viên

Hương

Thành

Đúng chức năng, nhiệm vụ

Kiểm tra, xử lý sinh viên vi phạm nội qui học đường

Hương

Thành, Phòng ĐBCL

Đúng chức năng, nhiệm vụ

Kiểm tra công tác quản lý của Tổ ký túc xá và vệ sinh nội trú

Long

Tổ ký túc xá

Đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ

Phục vụ độc giả tại Thư viện (các buổi sáng)

Long

Khoa/ BM, sinh viên

Tăng lượng độc giả hàng tháng

29              

Tổ chức ngày “Thứ 7 xanh” cho sinh viên (lần 2)

Hương

Sinh viên, GVCN

Vệ sinh sạch sẽ khuôn viên trường

29

27/02/17 – 04/03/17

30              

Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1, năm học 2016-2017

HĐĐGKQRL

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

30

06/03/17 – 11/03/17

Ban hành Lịch kiểm tra kết thúc môn học/mô đun, lịch dự giờ, sinh hoạt học thuật học kỳ 2

Lượt

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

31              

Họp xét học bổng khuyến khích học nghề cho sinh viên học kỳ 2, năm học 2016-2017

HĐTĐKT

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

31

13/03/17 – 18/03/17

Gửi kết quả học tập học kỳ 1, năm  học 2016-2017 của sinh viên về cho phụ huynh

Hương

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

32              

Tổng hợp danh sách sinh viên nợ học phí, theo dõi việc xử lý kỷ luật cấm kiểm tra kết thúc môn học/mô-đun học kỳ 1 (lần 1)

Hương

TC, Khoa, Bộ môn

Xử lý đúng qui định kỷ luật về học phí

33

27/03/17 – 11/04/17

33              

Ban hành Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa 2014

Thành

HĐKHĐT

Đúng tiến độ đào tạo

34

03/04/17 – 08/04/17

34              

Tổng hợp danh sách sinh viên nợ học phí, theo dõi việc xử lý kỷ luật cấm kiểm tra kết thúc môn học/mô-đun học kỳ 1 (lần 2)

Hương

TC, Khoa, Bộ môn

Xử lý đúng qui định kỷ luật về học phí

38

01/05/17 – 06/05/17

35              

Bốc thăm đề thi tốt nghiệp khóa 2014

Thành, Long

Khoa, Bộ môn

Đúng kế hoạch

39

08/05/17 – 13/05/17

36              

Ban hành Biểu đồ kế hoạch giảng dạy – học tập năm học 2017 – 2018 (dự kiến)

PĐT

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

41

22/05/17 – 27/05/17

37              

Tổ chức họp và trình ký Quyết định danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa 2014

Thành, Lượt

Khoa, Bộ môn

Đúng kế hoạch

42

29/05/17 – 03/06/17

Thông báo kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2, năm học 2016-2017

Hương

Khoa, Bộ môn

Đúng kế hoạch

38              

-  Gửi báo giảng về các Khoa

-  Xét đề nghị mời giảng

Hương

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

43

05/06/17 – 10/06/17

Tổng hợp danh sách sinh viên nợ học phí, theo dõi việc xử lý kỷ luật cấm kiểm tra kết thúc môn học/mô-đun học kỳ 1 (lần 3)

Hương

TC, Khoa, Bộ môn

Xử lý đúng qui định kỷ luật về học phí

39              

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017

HĐKHĐT

Khoa, Bộ môn

Đảm bảo đúng kế hoạch đã ban  hành

44

12/06/17 – 17/06/17

40              

Xếp thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 – 2018

Hương

Khoa, Bộ môn

 

44 – 46

12/06/17 – 01/07/17

41              

Tổ chức thi tốt nghiệp khóa 2014

Thành

Khoa, Bộ môn

Đúng kế hoạch

45 – 48

19/06/17 – 15/07/17

42              

Tổng kết đánh giá công tác thi đua, khen thưởng của phòng Đào tạo trong năm học 2016 – 2017

Thành

Thành viên phòng

100% thành viên đạt LĐTT

46

26/06/17 – 01/07/17

Thông báo tính Tổng kết khối lượng giờ giảng học kỳ 2

Long

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

Thông báo sinh viên hết hạn HĐ ký túc xá học kỳ 2 (2016-2017), đăng ký ở hè và làm HĐ ký túc xá học kỳ 1 (2017-2018)

Hách

Sinh viên nội trú

Đúng thời gian

43              

Kiểm kê sách tại Thư viện và các Khoa/ Bộ môn

Long

Khoa, Bộ môn

Đủ sách, không thất thoát

46 – 47

26/06/17 – 08/07/17

44              

Ban hành thời khóa biểu chính thức học kỳ 1, năm học 2017 – 2018

Hương

 

Đúng tiến độ đào tạo

48

10/07/17 – 15/07/17

Tổ chức họp và trình ký Quyết định tốt nghiệp và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Thành,

Khoa, Bộ môn

Đúng thời gian

 

 


.:Trở lại:. 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

fanpage dong an

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP