Tài liệu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) Ngày:01/07/2014

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành du lịch tại Việt Nam, Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội, do Liên minh Châu Âu tài trợ, được giao nhiệm vụ sửa đổi bộ Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) do Dự án “Phát triển Nguồn Nhân lực Du lịch Việt Nam” xây dựng. Bộ tiêu chuẩn VTOS sửa đổi được phát triển mở rộng bao gồm cả các lĩnh vực được xác định là quan trọng đối với Việt Nam, ví dụ như Thuyết minh Du lịch, Phục vụ trên Tàu thủy Du lịch và Vận hành Cơ sở lưu trú nhỏ, cũng như mở rộng thành năm bậc nghề từ nhân viên tập sự cho tới quản lý cấp cao.

 

Các tiêu chuẩn VTOS sửa đổi được phát triển và chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN (Tiêu chuẩn Năng lực chung về nghề Du lịch trong ASEAN). Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi cũng tuân thủ theo các hướng dẫn thực hiện của Bộ Lao độngThương binh và Xã hội về các nguyên tắc và quy trình trong phát triển các Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề Quốc gia.

 

 QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VTOS

 

Tài liệu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) đã được xây dựng trong khuôn khổ triển khai Dự án “Phát triển Nguồn Nhân lực Du lịch Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ giai đoạn 2005 - 2010 cho 13 nghề ở trình độ cơ bản bao gồm: Nghiệp vụ Buồng, Nghiệp vụ Lễ tân, Nghiệp vụ Nhà hàng, Nghiệp vụ An ninh Khách sạn, Nghiệp vụ Kỹ thuật Chế biến món ăn Âu, Nghiệp vụ Kỹ thuật làm bánh, Nghiệp vụ Kỹ thuật Chế biến món ăn Việt Nam, Nghiệp vụ Đặt giữ Buồng khách sạn, Nghiệp vụ Quản lý khách sạn nhỏ, Nghiệp vụ Đại lý Lữ hành, Nghiệp vụ Điều hành Du lịch, Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch, Nghiệp vụ Đặt giữ chỗ Lữ hành.

 

Là nhiệm vụ kế thừa thành quả từ Dự án “Phát triển Nguồn Nhân lực Du lịch Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ trước đây, các tiêu chuẩn VTOS được sửa đổi phù hợp với quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tiêu chuẩn ASEAN để đáp ứng toàn bộ các tiêu chí cần thiết cho việc công nhận và cấp chứng chỉ nghề du lịch sau này.

 

Tiêu chuẩn nghề VTOS đề cập những chuẩn mực thực tiễn tốt nhất tối thiểu cần thiết để thực hiện công việc trong lĩnh vực du lịch/ khách sạn, và bao gồm cả các yêu cầu điều lệ (pháp luật, sức khỏe, an toàn, an ninh). Những tiêu chuẩn này cũng xác định cụ thể những gì người lao động cần biết và làm được, cũng như cách thực hiện, để có thể hoàn thành chức năng công việc cụ thể trong bối cảnh môi trường làm việc.

 

Các đơn vị năng lực VTOS do nhóm các chuyên gia quốc tế và Việt Nam trong ngành xây dựng. Các đơn vị năng lực trong bản dự thảo đã được Tổ công tác kỹ thuật xem xét, bao gồm các chuyên gia từ các doanh nghiệp và các đào tạo viên nghề trong các cơ sở đào tạo trong nước. Thông tin phản hồi từ các chuyên gia tư vấn được tổng hợp lại thành các tiêu chuẩn sửa đổi và tập hợp các đơn vị năng lực đã được triển khai thí điểm với học viên để đảm bảo về trình độ và nội dung phù hợp với lĩnh vực công việc đã xác định.

 

 CÁC LĨNH VỰC NGHỀ VTOS

 

Tiêu chuẩn VTOS được chia thành hai phân ngành chính trong ngành Du lịch (lưu trú du lịch và lữ hành) bao gồm sáu lĩnh vực nghề chính và bốn lĩnh vực nghề chuyên biệt: 

 

Lưu trú Du lịch 

 

1.   Lễ tân 
2.   Phục vụ buồng
3.   Phục vụ nhà hàng
4.   Chế biến món ăn

Lĩnh vực chuyên biệt:

 

5.   Quản lý khách sạn
6.   Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ

Lữ hành

 

1. Điều hành du lịch & Đại lý lữ hành

2. Tour Guiding

 

Lĩnh vực chuyên biệt:

 

3. Thuyết minh Du lịch

4. Phục vụ trên tàu thủy du lịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: http://vtos.esrt.vn/introduction


.:Trở lại:.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP