Sách chuyên môn: Bộ giáo trình Tiện Ngày:06/07/2013

 

 

       Nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu học tập và giảng dạy kỹ thuật Tiện trong khối các trường nghề bộ giáo trình Tiện đã được tổ chức biên soạn bởi nhóm tác giả Nguyễn Thị Quỳnh, Phạm Minh Đạo, Trần Sĩ Tuấn do Nhà xuất bản Lao Động phát hành năm 2009 dùng cho trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề, gồm 3 cuốn:

 

  • Giáo trình tiện 1: gồm 2 môđun Tiện cơ bản và Tiện trục dài không giá đỡ;
  • Giáo trình tiện 2: gồm 4 môđun Tiện kết hợp, Tiện lỗ, Tiện côn và Tiện ren tam giác;
  • Giáo trình tiện 3: gồm 3 môđun Tiện ren truyền động, Tiện định hình và Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp

 

       Đây là bộ Giáo trình được xây dựng và soạn thảo trên cơ sở chương trình khung quốc gia về đào tạo nghề Cắt gọt kim loại (ban hành kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội). Nội dung biên soạn theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành. Với bộ giáo trình này người dạy và người học có thể nha chóng truyền đạt và tiếp thu đầy đủ những kiến thức về nguyên công tiện.

 

Nguồn: Trích dẫn “Lời nói đầu” trong giáo trình.


.:Trở lại:.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP