Giới thiệu sách: Sổ tay chuyên ngành điện Ngày:10/06/2016

 

Sử dụng điện vốn dĩ là công việc nguy hiểm, đặc biêt là ở các điện áp dây thông dụng. Sử dụng điện thiếu thận trọng có thể dẫn đến bị giật điện hoặc hỏa hoạn. Do đó, nhiều tiêu chuẩn điện đã được bạn hành, thông dụng nhất là Tiêu chuẩn quốc tế (IEC) và tiêu chuẩn điện quốc gia Hoa Kỳ (NEC)

sotaynganhdien
Sổ tay ngành điện

Cuốn sách: “Sổ tay ngành điện” này được viết theo tiêu chuẩn NEC, yêu cầu thực hành đầu tiên của NEC là mọi công việc phải được thực hiện một cách “rõ ràng và thành thục”. Nghĩa là người lắp đặt phải được cảnh báo, nhắc nhở và thông tin đầy đủ. Với tư cách là người lắp đặt trang thiết bị nguy hiểm, điều quan trọng là bạn phải duy trì sự thận trọng đối với những người sẽ vận hành hệ thống do bạn lắp đặt.
Nhờ những quy đinh nghiêm ngặt, sự huấn luyện tốt và sự tuân thủ triệt để các tai nạn điện đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, chúng vận con xảy ra và hầu hết những người làm trong lĩnh vực này một thời gian đều có thể nhớ lại những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng bắt nguồn từ một sai lầm trong thi công hệ thống điện.

nganhdien
Với tư cách là người lắp đặt, bạn có trách nhiệm bảo đảm hệ thống điện do bạn lắp đặt là an toàn. Nếu không đảm bảo được an toàn thì bạn không có quyền thực hiện thi công hệ thống điện.
Cuốn sổ tay chuyên ngành điện này bao gồm những hướng dẫn và gợi ý về công tác lắp đặt hệ thống điện, có thể giúp cho công việc của người lắp đặt dễ dàng, thú vị và tốt hơn.

Link download ” Sổ tay ngành điện” : Click Here

 

Nguồn: http://technicalvndoc.com/tay-ve-chuyen-nganh-dien-theo-tieu-chuan-hoa-ky/


.:Trở lại:.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP