Thông báo về việc quy định trang phục của sinh viên trong khuôn viên Nhà trường và ra vào cổng trường. Ngày:17/04/2017

            THỊ ĐOÀN DĨ AN

   BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG

      CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

                       ***

             Số: 01/TB-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

Bình dương, ngày 17 tháng 4 năm 2017

                                                               

                                                               THÔNG BÁO

          Về việc quy định trang phục của sinh viên trong khuôn viên Nhà trường

                                                        và ra vào cổng trường


          Nhằm thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc triển khai quy định trang phục của sinh viên khi sinh hoạt trong khuôn viên trường và khi ra vào cổng trường. Ban Chấp hành Đoàn trường trân trọng thông báo đến các Chi đoàn cụ thể như sau:

 

 - Kể từ ngày 17/04/2017 trở đi, tất cả các ngày trong tuần (từ thứ hai đến chủ nhật) trong khoảng thời gian từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút đề nghị tất cả Đoàn viên Thanh niên, HSSV phải mặt trang phục lịch sự khi ra vào Cổng trường, khi đi lại và sinh hoạt trong khuôn viên Nhà trường (ngoại trừ trong khuôn viên của Ký túc xá). 

 

- Nghiêm cấm mọi trường hợp mặt quần ngắn (quần sort, quần lững), áo ngắn (áo dây, áo ba lỗ,...)

Yêu cầu Ban Chấp hành các Chi đoàn thông tin, nhắc nhở đến Đoàn viên Thanh niên, HSSV để thực hiện. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định Nhà trường.

 

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:

- Các Chi đoàn để thực hiện;

- Lưu VP Đoàn./. 

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 Đã ký

 

 Lê Đức Hoàng

 

Tải thông báo về việc quy định trang phục của sinh viên trong khuôn viên trường


.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP