Danh sách 12 Sinh viên Khoa Điện được nhận học bổng doanh nghiệp Ngày:02/12/2015

 

Danh sách 12 Sinh viên Khoa Điện được nhận học bổng doanh nghiệp có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2015-2016.

Stt

Họ

Tên

Lớp

Khoa

Số tiền (đồng)

1

Bùi Tuấn

Khải

CD131DC

Điện

1.250.000

2

Nguyễn Minh

Đức

TC151DC

Điện

750.000

3

Nguyễn Công

Anh

CD141DC

Điện

750.000

4

Lê Văn

Ngọc

CD141DC

Điện

750.000

5

Nguyễn Văn

Lựu

CD141DC

Điện

750.000

6

Nguyễn Mạnh

Trường

CD141DT

Điện

750.000

7

Trần Chí

Dương

CD141DT

Điện

750.000

8

Phạm Minh

Thuận

CD141DT

Điện

750.000

9

Trương Phú

Thi

CD151DC

Điện

750.000

10

Vũ Duy

Tân

CD151DC

Điện

750.000

11

Vũ Văn

Minh

CD151DT

Điện

750.000

12

Ngô Thị Trúc

Ly

CD151DT

Điện

1.000.000


.:Trở lại:.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP