Danh sách 6 sinh viên được cấp học bổng, nữ sinh học nghề kỹ thuật khóa 2015 Ngày:02/12/2015

 

Danh sách 6 sinh viên được cấp học bổng, nữ sinh học nghề kỹ thuật khóa 2015, có kết quả học tập loại khá trở lên và có nhiều thành tích  trong hoạt động Đoàn tại cấp Trường Trung học phổ thông. Mỗi suất trị giá 6.500.000 đồng/1Sinh viên.

Stt

Họ

Tên

Ngày Sinh

Lớp

1

Nguyễn Thị Thanh

Hiền

18/03/1997

CD151DT

2

Nguyễn Bích

Nhi

06/05/1996

CD151DT

3

Lương Thị

Khuyên

10/02/1997

CD151DT

 


.:Trở lại:.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP