GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ngày:25/11/2016

 

GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - HỘI THI CÁC CẤP VÀ KHEN THƯỞNG CỦA KHOA ĐIỆN

I. NĂM HỌC 2011-2012

1. Hội giảng Giáo viên Dạy nghề tỉnh Bình Dương

-         01 Giải Ba:

+ Giáo viên Nguyễn Thanh Thuận  nghề Điện Công nghiệp.

II. NĂM HỌC 2012-2013

1. Hội thi Thiết bị Dạy nghề tự làm

Cấp tỉnh:

-       02 giải Nhất:

+ Bộ kit vi mạch khả trình của giáo viên Trần Xuân Thiện, Lê Hoàng Hân - Bộ môn Điện tử Công nghiệp

+ Mô hình thực tập PLC đa năng VTES 32D for Any PLC của giáo viên Nguyễn Thanh Thuận, Võ Hoàng Thanh, Nguyễn Văn Luận - Khoa Điện

-       01 giải Khuyến khích:

+ Mô hình thực tập Modul mạch điện tử cơ bản và điện tử tương tự của giáo viên Lê Hoàng Hân, Trần Xuân Thiện - BM.Điện tử CN

Cấp Quốc gia:

-         01 giải Ba:

+ Bộ kit vi mạch khả trình của giáo viên Trần Xuân Thiện, Lê Hoàng Hân - Bộ môn Điện tử Công nghiệp

-         01 giải Khuyến Khích:

+ Mô hình thực tập PLC đa năng VTES 32D for Any PLC của giáo viên Nguyễn Thanh Thuận, Võ Hoàng Thanh, Nguyễn Văn Luận - Khoa Điện

-   Bằng khen công nhận Tập thể lao động Xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương năm học 2012-2013 cho Khoa Điện - Điện tử

-   Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen cho Ông Lê Hoàng Hân - Trưởng Bộ môn Điện tử Công nghiệp, Khoa Điện - Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2012-2013. 

2. Phong trào nghiên cứu khoa học

- Số đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: 9 đề tài

II. NĂM HỌC 2013-2014

1. Hội thi sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Bình Dương

Cấp tỉnh:

-         01 giải Ba:

+ Bộ kit vi mạch khả trình: Giáo viên Trần Xuân Thiện và Lê Hoàng Hân - Khoa Điện

-         01 giải Khuyến Khích:

+ Cải tiến bộ đọc thông số đồng hồ nước truyền thống bằng phương pháp đọc không dây: Giáo viên Lê Hoàng Hân - Khoa Điện

2. Phong trào nghiên cứu khoa học

 - Số đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: 5 đề tài

III. NĂM HỌC 2014-2015

1. Hội thi tay nghề sinh viên tỉnh Bình Dương

Cấp tỉnh:

 -     01 giải Nhất

+ Nghề Điện tử công nghiệp - sinh viên Trần Quyền Thanh do giáo viên Lê Hoàng Hân hướng dẫn

2. Hội thi Hội giảng giáo viên dạy nghề

Cấp tỉnh:

-         01 giải Nhì:

+ Trương Minh Đông - Bộ môn Điện tử công nghiệp

-         02 giải Ba:

+ Nguyễn Thanh Thuận - Bộ môn Điện công nghiệp

+ Phan Nguyễn Nhật Vinh - Bộ môn Điện tử công nghiệp

- Bằng khen công nhận Tập thể lao động Xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương năm học 2014-2015 cho Khoa Điện.

3. Phong trào nghiên cứu khoa học

 - Số đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: 11 đề tài

IV. NĂM HỌC 2015-2016

1. Hội thi Thiết bị Đào tạo tự làm tỉnh Bình Dương năm 2016

Cấp tỉnh:

-         02 giải Nhất:

+ Mô hình điều khiển áp suất và mức nước trạm bơm của giáo viên Nguyễn Thanh Thuận, Đỗ Việt Dũng - Khoa Điện.

+ Mô hình thực tập điện tử công suất của giáo viên Lê Hoàng Hân, Trương Minh Đông, Huỳnh Thị Tú Trinh, Mai Hồng Quân, Phan Nguyễn Nhật Vinh, Võ Hoàng Thanh - BM.Điện tử Công nghiệp

-         01 giải Ba:

+ Mô hình máy phát điện 03 pha hòa lưới của giáo viên Phạm Minh Tường, Nguyễn Hồng Hoanh, Nguyễn Hữu Thanh, Đỗ Việt Dũng -BM. Điện Công nghiệp.

-         01 giải Khuyến Khích:

+ Mô hình máy phay gia công mạch in nghề Điện tử Công nghiệp của giáo viên Mai Hồng Quân, Phan Nguyễn Nhật Vinh, Võ Hoàng Thanh - BM. Điện tử công nghiệp

Cấp Quốc gia:

-            01 giải Nhì:

+ Mô hình thực tập điện tử công suất của giáo viên Lê Hoàng Hân, Trương Minh Đông, Huỳnh Thị Tú Trinh, Mai Hồng Quân, Phan Nguyễn Nhật Vinh, Võ Hoàng Thanh - BM. Điện tử Công nghiệp

-         02 giải Ba:

+ Mô hình điều khiển áp suất và mức nước trạm bơm của giáo viên Nguyễn Thanh Thuận, Đỗ Việt Dũng - Khoa Điện.

+ Mô hình máy phát điện 03 pha hòa lưới của giáo viên Phạm Minh Tường, Nguyễn Hồng Hoanh, Nguyễn Hữu Thanh, Đỗ Việt Dũng -BM. Điện Công nghiệp.

2.  Hội thi sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Bình Dương

Cấp tỉnh:

-         01 giải Ba:

+ Điều khiển thiết bị bằng tiếng nói tiếng việt: Giáo viên Lê Hoàng Hân - Khoa Điện

-         01 giải Khuyến khích:

 + Thiết kế hệ thống điều khiển pin năng lượng mặt trời cung cấp điện cho mô hình trồng rau sạch: Nhân viên Mai Hồng Quân - Khoa Điện.

3. Hội thi tay nghề sinh viên tỉnh Bình Dương:

Cấp tỉnh:

-       01 Giải nhất:

+ Nghề Điện tử công nghiệp - sinh viên Nguyễn Đức Nho do giáo viên Lê Hoàng Hân và Trương Minh Đông hướng dẫn.

-       01 Giải nhì:

+ Nghề Điện công nghiệp - sinh viên Bùi Tuấn Khải do giáo viên Nguyễn Thanh Thuận và Nguyễn Hữu Thanh hướng dẫn. 

Cấp quốc gia:

-         01 giải khuyến khích:

+ Nghề Điện tử công nghiệp - sinh viên Nguyễn Đức Nho do giáo viên Lê Hoàng Hân và Trương Minh Đông hướng dẫn. 

- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen cho Ông Nguyễn Thanh Thuận - Trưởng Khoa Điện - Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2015 – 2016.

Bằng khen công nhận Tập thể lao động Xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương năm học 2015 – 2016 cho Khoa Điện.

2. Phong trào nghiên cứu khoa học

 - Số đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: 12 đề tài

Tác Giả: Vũ Thị Chinh


.:Trở lại:.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP