Báo cáo Đồ án Điện công nghiệp Ngày:08/02/2018

 

Sau một buổi báo cáo đồ án trước Hội đồng, các sinh viên rút ra được các kinh nghiệm bài học đáng giá đó là bài tập lớn cuối cùng để Sinh viên thể hiện năng lực ngành nghề, khẳng định đủ điều kiện tốt nghiệp, tham gia thị trường lao động. Những góp ý của Hội đồng chấm đồ án có thể coi là kinh nghiệm thực tế mà không phải trả một khoản phí quá đắt.

 

Hình 1. Trưởng hội đồng thông qua quyết định bảo vệ cho các đề tài


Quá trình thực hiện đồ án giúp các bạn nhận thức sâu sắc hơn sự quan trọng của kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian. Đây là những kỹ năng các bạn được hướng dẫn trong quá trình học. Vấn đề chung của những bạn thực hiện đề tài theo nhóm là không sắp xếp được thời gian để làm việc chung, do đó tính liền mạch của hệ thống chưa tốt. Các nhóm thực hiện đề tài có thể đã giải quyết được những vấn đề chưa hoàn thành một cách trọn vẹn nếu các thành viên gặp và sửa bài thường xuyên hơn.

 

Hình 2. Đại diện nhóm báo cáo đề tài


Trong công việc, mỗi bạn thường đảm nhận một phân hệ, không có nhiều cơ hội xem toàn bộ các hạng mục của hệ thống. Có thể vị trí công việc đó không phải là mục tiêu phấn đấu của tất cả các bạn, nhưng những yêu cầu về cách làm việc tỉ mỉ, chính xác đến từng chi tiết trong tổng thể chung. Đó là một bài học mà các bạn có thể mang theo trong suốt hành trình nghề nghiệp của mình.

 

Hình 3. Nhóm báo cáo vận hành mô hình

 

Đồ án tốt nghiệp là nơi các bạn nhận ra những vấn đề chuyên môn và cả những giá trị cần trau dồi, phát triển và đạt hiệu quả cao cần có (Đoàn kết và có trách nhiệm, phân công “lao động”, tích cực, rút ra được những bài học).

 

Hình 4. Trả lời câu hỏi phản biện của hội đồng


Kết thúc buổi thuyết trình! Chúng em cảm ơn tất cả các Thầy trong khoa đã có những góp ý rất bổ ích để giúp chúng em củng cố hành trang cho con đường dài gian nan sắp tới.

 

Hình 5. Sự làm việc nghiêm túc của Hội đồng chấm đồ án

 

Đỗ Việt Dũng, Lường Phu Hỷ


.:Trở lại:.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP