Điều cần biết

Chất lượng đào tạo nghề là một vấn đề luôn được xã hội quan tâm vì tầm quan trọng hàng đầu của nó đối với sự nghiệp phát triển đất nước nói chung, sự nghiệp phát triển dạy nghề nói riêng. Mọi hoạt động dạy nghề được thực hiện đều hướng tới mục đích đảm bảo, nâng cao chất lượng nhằm tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao. Để thực hiện được mục đích đòi hỏi cần phải có một hệ thống kiểm định, đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

Chiều ngày 20/5/2015, Thầy Lê Hoàng Hân cùng Phòng Đối ngoại đã tham dự buổi lễ khen thưởng cho các sinh viên lớp CD121DT, nghề Điện tử công nghiệp tại Công ty NEC/Tokin có thành tích xuất sắc trong quá trình thực tập tại công ty.

Khoa Điện Chiêu Sinh

Khoa điện chiêu sinh các lớp:

1. Chuyên đề

2. Sơ cấp

3. Trung cấp

4. Cao đẳng

Vào lúc 7h30, ngày 25/12/2014 tại phòng A206, trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An, Bộ môn Điện công nghiệp đã tổ chức buổi lễ Bảo vệ đồ án ĐCN cho sinh viên ngành Điện công nghiệp khóa 2012.

Trang: 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP