LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

(từ ngày 27/11/2017 đến ngày 03/12/2017)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ 2, 27/11/2017  

Sáng

Dạy học TĐĐ CD161CD

Dạy KTCB lớp TC161DC1

Làm việc

Họp lớp CD161DC

Họp lớp TC161DC1

Dạy CD161CD

Sinh hoạt chủ nhiệm

Dạy CD09DTCN

Dũng

Trinh

Hội, Quân,Cảnh

Tường

Thảo

Đông

Vinh

Vinh

A.214

A205

A210

A413

A412

A201

A414

A212

Chiều

Dạy học TTCD CD151DC_1

Làm việc

Dạy Lớp TC161DC2

Dạy CD151CG2

SHL

Dạy lớp CD151DT

Dũng

Hội, Quân,Cảnh

Thảo

Đông

Đông

Vinh

A.215

A210

A214

A106

A201

A201

Thứ 3, 28/11/2017

Sáng

Làm việc

Dạy KTCB lớp CD161DT

Làm việc

Làm việc

Xem thi CD161CD

Dạy Vi Điều Khiển CD161DT_1

Dạy Linh Kiện Điện Tử lớp CD09DTCN

Dũng

Trinh

Hội

Thảo

Đông

Quân

Cảnh

VP khoa

A205

A210

VP Khoa

A308

A204

A201

Chiều

Làm việc

Dạy TT Điện Tử cơ bản lớp CD09DCN

Dạy Lớp TC161DC2

Dạy lớp CD161DC1

Dạy CD151DT

Dũng, Hội,Cảnh

Quân

Thảo

Tường

Vinh

VP khoa

A201

A214

A 215

A204

Thứ 4, 29/11/2017

Sáng

Làm việc

Dạy DTCS lớp CD161CD

Dạy KTVĐK

Hướng dẫn ĐAMH

Dạy lớp CD161DT

Dũng,Cảnh

Trinh

Hội, Thảo

Quân

Tường

VP khoa

A203

A210

A201

A204

Chiều

Dạy KTCB lớp CD161DT

Dạy TC151DC

Làm việc

Dạy TT Điện Tử cơ bản lớp CD09DCN

Dạy lớp CD161DC2

Dạy Lớp TC161DC2

Làm Việc

Trinh

Đông

Dũng,Hội
Quân

Tường

N. Thảo

Cảnh

A205

A106

A210

A201

A 216

A215

VP Khoa

Thứ 5, 30/11/2017

Sáng

Làm việc

Dạy Vi điều khiển Lớp CD161DC1

Làm việc

Dạy Profibus lớp CD161DT

Dạy lớp TC151DC

Dạy Profibus lớp CD151DT

Dũng

Hội

Thảo,Quân

V.Thanh

Tường

Cảnh

VP khoa

A204

VP Khoa

A206

A 215

A206

Chiều

Dạy học TTCD CD151DC_2

Dạy Vi điều khiển Lớp CD161DC2

Làm việc

Dạy bù lớp CD151DT

Dạy lớp CD161DT

Dạy TC161DC2

Dạy Lớp TC161DC1

Dạy KTCB lớp CD161DT

Dũng

Hội

Quân

Vinh

Tường

Đông

Thảo

Trinh

A.215

A204

A210

A201

A 216

A406

A205

VP khoa

Thứ 6, 01/12/2017

Sáng

Làm việc

Dạy VĐK lớp CD161DT_2

Dũng

Quân

A210

A204

Chiều

Làm việc

Dạy Lớp CD161DC

Dạy bù VĐK lớp CD161DT_2

Dạy lớp CD151DT

Dạy KTCB lớp CD161DT

Hội,Cảnh

Thảo

Quân

Vinh

Trinh

A210

A412

A203

A204

A205

Thứ 7, 02/12/2017

Sáng

Dạy KTS lớp CD161CD

Dạy CD151CD

Dạy Vi Điều Khiển CD161DT_2

Dạy LKDT lớp CD09DT

Hội

Đông

Quân

Cảnh

A202

A106

A204

A201

Chiều

Dạy Lớp CD161DT

Thảo

A214

Chủ Nhật, 03/12/2017

Sáng

     

Chiều

     

.:Trở lại:.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP