LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

10/07/2017 - 15/07/2017

THỜI GIAN                  NỘI DUNG                               THÀNH PHẦN                       ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 10/07/2017 

7h30 - 16h30

- Công tác Đảng: nghị quyết chi bộ tháng 7, làm tờ trình chuẩn y chức danh Bí thư Chi bộ.

Anh Long

TT.TT-TV

Thị ủy

7h30 - 16h30

- Biên mục tài liệu Bộ sưu tập số nghề CGKL

Anh Đông

TT.TT-TV

7h30 - 16h30

- Lên kế hoạch quay clip "Một ngày học tập tại Trường Đồng An"

Anh Quân

TT.TT-TV

Thứ Ba 11/07/2017 

7h30 - 16h30

- Tham dự Hội nghị báo cáo viên

- Điều chỉnh minh chứng kiểm định thư viện.

 Anh Long

TT.Văn hóa Dĩ An

7h30 - 16h30

- Quay Clip "Một ngày học tập tại Đồng An"

 Anh Đông TT.TT-TV 
7h30 - 16h30 - Quay Clip "Một ngày học tập tại Đồng An"  A.Quân TT.TT-TV

Thứ Tư  12/07/2017

7h30 - 16h30

- Điều chỉnh minh chứng kiểm định thư viện.

A.Long

TT.TT-TV

7h30 - 16h30

- Chụp hình đoàn công tác.

A.Đông Trường CĐN Việt Nam - Singapore
7h30 - 16h30

- Quay Clip "Một ngày học tập tại Đồng An"

A. Quân TT.TT-TV

Thứ Năm 13/07/2017

7h30 - 16h30

- Điều chỉnh minh chứng kiểm định thư viện.

A.Long

TT.TT-TV

7h30 - 16h30 

- Biên mục tài liệu

- Điều chỉnh minh chứng kiểm định thư viện.

A.Đông  TT.TT-TV

7h30 - 16h30

- Quay Clip "Một ngày học tập tại Đồng An"

A.Quân

 TT.TT-TV

Thứ Sáu 14/07/2017 

 7h30 - 16h30

- In minh chứng kiểm định thư viện theo các tiêu chí.

- Họp cuối tháng

A.Long

TT.TT-TV

 7h30 - 16h30

- Dựng clip "Một ngày học tập tại"

 A.Quân  TT.TT-TV
 7h30 - 16h30

- Chụp hình đoàn công tác.

 A.Đông

Trường CĐ LiLama2

Trường CĐN Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ Bảy 15/07/2017 

7h30 - 16h30

- Du lịch

A.Long

Vũng Tàu

 7h30 - 16h30

- Du lịch

A.Quân

Vũng Tàu

 7h30 - 16h30

- Du lịch

A.Đông

Vũng Tàu

Lưu ý: Lịch công tác thường xuyên thay đổi theo công việc thực tế của nhà trường


.:Trở lại:.
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP