Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm  Thông tin – thư viện  được thành lập theo Quyết định 241/QĐ-CĐNCNCĐA ngày 01/12/2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An với vai trò là đơn là đơn vị chủ trì thực hiện công tác thông tin  truyền thông và thư viện của Trường.

Trang: 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP