Tài nguyên liên kết

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp, người lao động, giảng viên, học viên được tiếp cận với nội dung đầy đủ bộ Tiêu chuẩn VTOS hiện hành, Dự án EU phối hợp với Hội đồng VTCB phổ biến toàn bộ nội dung tài liệu hướng dẫn của bộ tiêu chuẩn VTOS, bao gồm 13 quyển tài liệu và 13 video hướng dẫn kỹ năng nghề cùng video hướng dẫn kỹ năng đào tạo cho các nghiệp vụ: 

Hiện tại, Dự án EU đã hoàn chỉnh 10 bộ tiêu chuẩn VTOS bằng tiếng Anh và tiếng Việt và đăng tải trên website của Dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác trong Ngành có thể tham khảo. 

Website http://www.tvet-vietnam.org là trang thông tin về Hợp tác Việt - Đức Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam.nơi đây cung cấp các tài liệu về các nghề có liên quan đến nghề đào tạo như nghề Cắt gọt kim loại, nghề Cơ điện tử, nghề Điện công nghiệp và Điện tử công nghiệp, nghề xử lý nước thải… Các tài liệu được sắp xếp theo chủ đề thông tin A,B,C giúp người đọc dễ dàng tìm kiếm và tham khảo tài liệu.

Trang: 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP