Đơn vị liên kết

Nhằm tăng cường nguồn lực thông tin cho Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An, ngày 21 tháng 4 năm 2016, theo văn bản đề nghị của lãnh đạo nhà trường, Thư viện tỉnh Bình Dương tiến hành đợt luân chuyển sách đầu tiên tới Trung tâm Thông tin – Thư viện.

Trang: 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP