Cơ sở vật chất

Xưởng thực hành Hàn - bộ môn Hàn - trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng An

Giới thiệu xưởng thực hành Tiện - bộ môn Cắt gọt kim loại - Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An

Phòng Thực tập kỹ năng sử dụng thiết bị ESAP

Phòng thực tập hệ thống sản xuất linh hoạt MPS được trang bị đồng bộ bao gồm 12 trạm được kết nối PLC và máy tính.

Trang: 1-2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP