Hoạt động sinh viên

Nhằm giúp cho sinh viên hiểu biết về nghề nghiệp, môi trường làm việc và cách thức tổ tiệc buffet tại nhà hàng, khách sạn. Bộ môn sắp xếp hướng dẫn sinh viên tham quan và ăn buffet trưa tại Khách sạn Blue Diamond

Bộ ảnh kỷ yếu của sinh viên lớp Quản trị khách sạn 2012 được thực hiện ngay tại khuân viên nhà trường

Sinh viên nghề Quản trị Khách sạn - Quản trị nhà hàng tham dự kỳ thi tốt nghiệp thực hành nghề

Đợt tham quan kiến tập này đã giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận với hoạt động của các doanh nghiệp du lịch, các khách sạn – nhà hàng, các khu – điểm du lịch tại thành phố Đà Lạt

Trang: 1-2-3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP