Hoạt động sinh viên

Tháng 7 năm 2015 sinh viên sẽ tốt nghiệp.Mức lương hiện tại sinh viên nhận được từ 4.000.000 đồng/tháng.

Hoạt động ngoại khóa của sinh viên nghề Quản trị khách sạn - Quản trị nhà hàng

Trang: 1-2-3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP