CLB - Đội - Nhóm

Thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã là một năm CLB Nhân Ái tròn một tuổi. Mới chỉ một năm ngắn ngủi nhưng các thành viên CLB đã làm được nhiều hoạt động rất ý nghĩa.

Gần một năm qua, CLB Nhân Ái Đồng An là đơn vị xuất sắc, hoạt động năng nổ nhất của Đoàn trường.

Trang: 1

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP