Hướng dẫn

Đại hội Chi đoàn là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng đối với tất cả các đoàn viên của Chi đoàn. Qua đó, Đại hội Chi đoàn còn tổng kết, đánh giá hoạt động của Chi đoàn trong một nhiệm kỳ, đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới, bầu Ban Chấp hành mới để lãnh đạo Chi đoàn giữa hai kỳ Đại hội.

Trang: 1

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP