Tổng quan

Con đường sự nghiệp phổ biến trong ngành công nghiệp khách sạn nhà hàng là thông qua giáo dục để có định hướng tốt cho tương lai

Khoa Quản trị kinh doanh được thành lập từ năm 2008. Xác định đào tạo phải đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.

Bộ môn kế toán Doanh nghiệp được thành lập từ năm 2009. Tính đến nay bộ môn đã đào tạo được 4 khóa với hơn 200 sinh viên.

Bộ môn Khách sạn- Nhà hàng có trách nhiệm quản lý chương trình đào tạo, quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu các hệ đào tạo với các chuyên ngành

Trang: 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP