Cơ sở vật chất

Phòng thực tập Bếp – Bánh trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ để giảng dạy

Phòng thực tập Nghiệp vụ phòng khách sạn được trang bị các thiết bị, dụng cụ đạt tiêu chuẩn của Khách sạn  5 sao

Phòng thực tập Nghiệp vụ nhà hàng – bar được trang bị các thiết bị, dụng cụ phù hợp, được mô phỏng như  nhà hàng của Khách sạn  5 sao.

Trang: 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP