Chuẩn đầu ra

Hiểu biết những kiến thức liên ngành về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và các khoa học liên quan ứng dụng trong du lịch

Thực hiện được kỹ thuật đặt bàn ăn và phục vụ các bữa ăn điểm tâm, trưa, tối, tiệc Âu, Á; cách phục vụ một số các loại đồ uống với món ăn

Sinh viên tốt nghiệp vận dụng các kiến thức, kỹ năng điều hành chuyên ngành cũng như năng lực thương lượng, điều phối trong môi trường hội nhập để trở thành chuyên viên, giám sát viên, nhân viên cung cấp dịch vụ cho du lịch lữ hành, khách sạn nhà hàng, các khu vui chơi giải trí trong và ngoài nước

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhận công việc chuyên môn thông qua các vị trí như: kế toán thanh toán, kế toán bán hàng, kế toán tiền lương, kế toán tổng hợp, thủ kho, thủ quỹ…

Trang: 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP