CT. Đào tạo

Chương trình đào tạo Trung cấp Nghiệp vụ nhà hàng

Phân bổ chương trình đào tạo hệ cao đẳng Quản trị khách sạn

Phân bổ chương trình đào tạo hệ cao đẳng Quản trị nhà hàng

Khóa học làm bánh Mì tại Đồng An cung cấp cho học viên kỹ năng làm các loại bánh Mì cao cấp đang được phục vụ kinh doanh tại các Nhà hàng đẳng cấp Quốc Tế và các kiến thức về nguyên liệu làm bánh cũng như cách tồn trữ hiệu quả, giúp cho học viên có đủ điều kiện làm việc trong hệ thống bếp bánh tại các Nhà Hàng Khách Sạn Quốc Tế.

Trang: 1-2-3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP