Giới thiệu sách

Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam VTOS phiên bản mới (2013) đã chính thức được Tổng cục Du lịch phê duyệt để triển khai các hoạt động đào tạo trong khuôn khổ Dự án EU.

Trang: 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP