Sinh viên

Bao gồm các biểu mẫu theo Quy định về việc sinh viên thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan doanh nghiệp.

Biểu mẫu đơn gồm: Đơn xin cấp phiếu điểm; Đơn đề nghị chấm phúc tra; Đơn xin phép, Đơn xin tạm dừng học tập; Đơn xin thôi học; Đơn xin học lại; Đơn xin chấm dứt hợp đồng Ký túc xá; Đơn xin gia hạn học phí;

Trang: 1

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

fanpage dong an

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP