Chức năng nhiệm vụ

a) Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý và phát triển công tác đào tạo.

b) Thực hiện công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho HSSV, công tác quản lý HSSV, quản lý HSSV theo các quy định hiện hành.

c) Tổ chức, quản lý công tác HSSV nội trú đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Trang: 1

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

fanpage dong an

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP