Cơ sở vật chất

Phòng thực tập Khí nén - thủy lực - bộ môn Cơ điện tử - trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An

Xưởng thực hành phay tiện CNC - khoa Cơ khí - Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An

Xưởng thực hành Nguội - Khoa Cơ khí - Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An

Xưởng thực hành Mài - Bộ môn Cắt gọt kim loại - Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An

Trang: 1-2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP