Nghiên cứu trao đổi

       Trong sản xuất các loại nòng súng, việc tạo rãnh xoắn bên trong lỗ sâu là công đoạn phức tạp và khó khăn nhất.

        Rãnh xoắn trong lỗ sâu có thể là dạng rãnh có góc xoắn không đổi hoặc góc xoắn thay đổi. Chuyển động gia công bao gồm hai chuyển động chính là chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay của dụng cụ cắt. Phối hợp giữa hai chuyển động này tạo cho ta các rãnh xoắn có góc nâng cố định hay góc nâng thay đổi. 

       Tham gia khóa bồi dưỡng Anh văn tại Hội đồng anh

Trang: 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP