Doanh nghiệp - Việc làm

Những ngành học hot sau dịch Covid-19

Sau đại dịch Covid-19, có nhiều thay đổi đã diễn ra về xu hướng ngành nghề. Để các bạn sinh viên có thêm thông tin về những ngành học tiềm năng trong tương lai, Đúng là dịch Covid-19 đang mang đến những thay đổi to lớn trong xã hội, cả ở những nước phát triển và đang phát triển, dẫn theo xu hướng nghề nghiệp cũng đang dịch chuyển. Có những ngành học đang nhận được nhiều quan tâm của sinh viên không chỉ ở Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới.