Thông điệp lãnh đạo


 

 

       Sự nghiệp công nghiệp hóa đang được thực hiện bởi sự phát triển nhanh chóng số lượng và chất lượng các doanh nghiệp sản xuất. Việc đổi mới công nghệ, sản xuất các sản phẩm chất lượng cao cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu đòi hỏi một lượng lớn lực lượng lao động có kỹ thuật cao. Hiện còn nhiều cơ sở đào tạo tập trung vào Chương trình giảng dạy nặng về lý thuyết, ít liên quan đến quá trình thực tế làm việc tại doanh nghiệp. Trong khi đó, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An (Dong An Polytechnic – DAP) nhắm tới việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.

       Trong đào tạo nghề, điều quan trọng chính là sinh viên không chỉ có được kiến thức và kỹ năng trong sản xuất công nghiệp mà còn xây dựng năng lực cho phép họ có trách nhiệm và tự chủ trong công việc tương lai. DAP đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng, trở thành những người lao động có tay nghề cao, có thể lên kế hoạch, thực hiện và đánh giá công việc của mình trong quá trình sản xuất một cách tự chủ, được gọi là “đào tạo nghề theo định hướng hành động”.

DAP được đầu tư cơ sở vật chất khá đầy đủ và hiện đại, hơn nữa chú trọng liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo, gồm nội dung đào tạo, thực tập, thực hành và cơ hội việc làm khi sinh viên ra trường. Điều này bảo đảm việc đào tạo theo kiểu thực hành gắn với quy trình sản xuất công nghiệp, nhiều thực tế hơn lý thuyết, luôn hướng tới kết quả cụ thể, đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp.

       Với tầm nhìn và phương hướng hành động như vậy, chúng tôi tin tưởng DAP là mái trường lý tưởng cho các em sinh viên muốn có được một nghề nghiệp vững vàng cho tương lai của mình.

 

BAN GIÁM HIỆU