Lễ kết nạp Đảng viên mới


       Ngày 02/12/2015, Chi bộ Trường Cao Đẳng Công nghệ cao Đồng An đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Ba Duy.

      Trong các hoạt động công tác Đảng, Chi bộ Trường Cao Đẳng Công nghệ Cao Đồng An luôn chú ý quan tâm đến công tác phát hiện, bồi dưỡng và tạo cơ hội để những quần chúng ưu tú được vinh dự kết nạp vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt là đối với các quần chúng là cán bộ, giảng viên trẻ tuổi. Xét quá trình công tác chuyên môn cũng như phấn đấu rèn luyện đạo đức, Chi bộ Trường Cao Đẳng Công nghệ cao Đồng An đã quyết định kết nạp quần chúng ưu tú Nguyễn Ba Duy vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hình ảnh buổi lễ kết nạp

     Sau khi tuyên thệ trước cờ nước, cờ Đảng, chân dung Hồ Chủ Tịch . Đồng chí Nguyễn Ba Duy tiếp tục lắng nghe đ/c Trần Hữu Lịch  phổ biến những quyền lợi và trách nhiệm của một đảng viên. Theo đó, đ/c Nguyễn Ba Duy nêu cao tinh thần phấn đấu không ngừng, thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác và phẩm chất chính trị đạo đức của người đảng viên, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đ/c Trần Hữu Lịch - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp và tặng hoa

cho đảng viên mới Nguyễn Ba Duy

       Cũng trong buổi lễ kết nạp đảng viên mới này, đ/c Trần Hữu Lịch đã có bài phát biểu trước toàn Chi bộ về nhiệm vụ của người đảng viên trong tình hình mới. Theo đó, toàn chi bộ cần đoàn kết xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Hải Long