Thông tin ngành Dược


 

·        Dược học là gì?

Dược học là môn khoa học nghiên cứu về thuốc trên 2 lĩnh vực chính gồm quá trình nghiên cứu mối liên quan giữa thuốc và cơ thể; cách vận dụng thuốc trong điều trị bệnh. Dược học được phân thành nhiều lĩnh vực như nghiên cứu, sản xuất, lưu thông phân phối, đảm bảo chất lượng, quản lý dược, hướng dẫn sử dụng thuốc cho mọi người. Đây là ngành học dựa trên nhiều ngành khoa học khác nhau, nhưng chủ yếu và cơ bản nhất là hóa học và sinh học.

 

·        Mục tiêu đào tạo

-         Đào tạo Dược sĩ có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức vững chắc về khoa học cơ bản, công nghệ cao, có khả năng làm việc trong lĩnh vực Dược một cách chuyên nghiệp, có tầm nhìn và năng lực sáng tạo, có khả năng hội nhập tốt.

-         Ngoài kiến thức cốt lõi về khoa học cơ bản và dược học cơ sở, sinh viên ngành Dược sẽ được đào tạo về khoa học công nghệ y dược hiện đại bao gồm cả sinh học phân tử, công nghệ nano, tin sinh học, dược động học… để tiếp cận và tham gia sáng tạo trong lĩnh vực khoa học công nghệ y dược tiên tiến hiện nay cũng như hiểu biết đầy đủ quá trình chuyển hóa thuốc trong cơ thể, những phản ứng bất lợi của thuốc, tương tác qua lại giữa các loại thuốc, công thức phối hợp thuốc để tạo hiệu quả chữa bệnh tối ưu và an toàn cho người dùng,…

 

·        Tố chất phù hợp với ngành dược

-         Nhân hậu, có phẩm chất đạo đức tốt 

-         Có thiên hướng về các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là hóa học và sinh học 

-         Kiên trì, cẩn thận, ngăn nắp 

-         Có đam mê, ham học hỏi,nghiên cứu 

 

·        Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi ra trường, sinh viên có thể làm việc tại:

-         Các cơ sở khám chữa bệnh, tư vấn về sử dụng thuốc và sức khỏe cho người dân.

-         Làm công việc chuyên môn về dược trong ngành y tế

-         Tham gia quá trình quản lý bệnh, kết hợp việc tối ưu hóa và theo dõi việc điều trị dùng thuốc hoặc giải thích các kết quả xét nghiệm lâm sàng, kết hợp với bác sĩ

-         Làm việc trong công ty sản xuất dược phẩm, kiểm định thuốc…

 

·        Thời gian đào tạo: 18 tháng

Ngành Dược

·        Dược học là gì?

Dược học là môn khoa học nghiên cứu về thuốc trên 2 lĩnh vực chính gồm quá trình nghiên cứu mối liên quan giữa thuốc và cơ thể; cách vận dụng thuốc trong điều trị bệnh. Dược học được phân thành nhiều lĩnh vực như nghiên cứu, sản xuất, lưu thông phân phối, đảm bảo chất lượng, quản lý dược, hướng dẫn sử dụng thuốc cho mọi người. Đây là ngành học dựa trên nhiều ngành khoa học khác nhau, nhưng chủ yếu và cơ bản nhất là hóa học và sinh học.

 

·        Mục tiêu đào tạo

-         Đào tạo Dược sĩ có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức vững chắc về khoa học cơ bản, công nghệ cao, có khả năng làm việc trong lĩnh vực Dược một cách chuyên nghiệp, có tầm nhìn và năng lực sáng tạo, có khả năng hội nhập tốt.

-         Ngoài kiến thức cốt lõi về khoa học cơ bản và dược học cơ sở, sinh viên ngành Dược sẽ được đào tạo về khoa học công nghệ y dược hiện đại bao gồm cả sinh học phân tử, công nghệ nano, tin sinh học, dược động học… để tiếp cận và tham gia sáng tạo trong lĩnh vực khoa học công nghệ y dược tiên tiến hiện nay cũng như hiểu biết đầy đủ quá trình chuyển hóa thuốc trong cơ thể, những phản ứng bất lợi của thuốc, tương tác qua lại giữa các loại thuốc, công thức phối hợp thuốc để tạo hiệu quả chữa bệnh tối ưu và an toàn cho người dùng,…

 

·        Tố chất phù hợp với ngành dược

-         Nhân hậu, có phẩm chất đạo đức tốt

-         Có thiên hướng về các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là hóa học và sinh học

-         Kiên trì, cẩn thận, ngăn nắp

-         Có đam mê, ham học hỏi,nghiên cứu

 

·        Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi ra trường, sinh viên có thể làm việc tại:

-         Các cơ sở khám chữa bệnh, tư vấn về sử dụng thuốc và sức khỏe cho người dân.

-         Làm công việc chuyên môn về dược trong ngành y tế

-         Tham gia quá trình quản lý bệnh, kết hợp việc tối ưu hóa và theo dõi việc điều trị dùng thuốc hoặc giải thích các kết quả xét nghiệm lâm sàng, kết hợp với bác sĩ

-         Làm việc trong công ty sản xuất dược phẩm, kiểm định thuốc…

·        Thời gian đào tạo: 18 tháng