Thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh và Thú y Đợt 1


THÔNG BÁO

Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2019

Ngành: Quản trị kinh doanh và Thú y

 Căn cứ Thông tư 15/2014/TT-BGD&ĐT, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ; Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ  như sau:

* Chỉ tiêu tuyển sinh

- Quản trị kinh doanh: 100 Thí sinh (TS)

- Thú y: 50 Thí sinh (TS)

* Thời gian đào tạo: 18 đến 24 tháng.

* Thời gian học: vào thứ 7 và chủ nhật.

+ Ôn tập và bổ sung kiến thức đợt 1: Tháng 2, tháng 3 năm 2019.

+ Thời gian thi đợt 1: Tháng 4 năm 2019. Đợt 2 có thông báo sau

* Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển đợt 1

- Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/02/2019 (đối với người phải học bổ sung kiến thức).

- Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/02/2019 (đối với người học đúng chuyên ngành).

* Yêu cầu:

 

 

QUẢN TRỊ KINH DOANH

THÚ Y

ĐIỀU KIỆN

VĂN BẰNG

- TS có bằng tốt nghiệp Đại học (ĐH) chuyên ngành QTKD.

- TS có bằng tốt nghiệp ĐH thuộc khối ngành kinh tế ngoài chuyên ngành QTKD cần học bổ sung kiến thức đại học 3 môn: Quản trị tài chính; Quản trị chiến lược; Khoa học quản lý.

- TS có bằng tốt nghiệp ĐH không thuộc khối ngành kinh tế học bổ sung kiến thức đại học 6 môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị tài chính; Quản trị chiến lược; Khoa học quản lý.

- TS có bằng tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Thú y, Bác sỹ thú y, Dược thú y.

- TS có bằng tốt nghiệp ĐH thuộc khối ngành Chăn nuôi - Thú y; Chăn nuôi; Cử nhân Ngư y; Y cần học bổ sung kiến thức ĐH 3 môn: Độc chất học; Chuẩn đoán bênh thý y; Bệnh lý thú y.

- TS có bằng tốt nghiệp ĐH khối ngành Công nghệ sinh học; Nuôi trồng thủy sản; Quản lý nguồn lợi thủy sản; Dược; Y tế cộng đồng; Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp; Hóa sinh; Tài nguyên rừng (động vật rừng) học bổ sung kiến thức ĐH 6 môn: Độc chất học; Chuẩn đoán bênh thú y; Bệnh lý thú y; Dược lý thú y; Vi sinh vật thú y.

KINH NGHIỆM

CÔNG TÁC

CHUYÊN MÔN

- TS có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh loại Khá trở lên được dự thi tuyển sinh ngay sau khi tốt nghiệp ĐH.

- Những trường hợp còn lại phải hoàn tất các học phần bổ sung kiến thức đại học theo yêu cầu trước khi thi tuyển sinh và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác (đối với khối ngành kinh tế); ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác (đối với khối ngành ngoài khối ngành kinh tế).

- TS có bằng tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Thú y; Bác sỹ thú y; Dược thú y loại Khá trở lên được dự thi tuyển sinh ngay sau khi tốt nghiệp ĐH.

- Những trường hợp còn lại phải hoàn tất các học phần bổ sung kiến thức đại học theo yêu cầu trước khi thi tuyển sinh(mục 2.1.2) và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác (đối với khối ngành Chăn nuôi - Thú y; Chăn nuôi; Cử nhân Ngư y; Y); ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác (đối với khối ngành Công nghệ sinh học; Nuôi trồng thủy sản; Quản lý nguồn lợi thủy sản; Dược; Y tế cộng đồng; Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp; Hóa sinh; Tài nguyên rừng).

MÔN THI

- Toán kinh tế.

- Kinh tế học.

- Ngoại ngữ (Tiếng Anh).

- Bệnh truyền nhiễm gia súc.

- Sinh lý động vật.

- Ngoại ngữ (Tiếng Anh).

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

- Có đủ sức khoẻ để học tập.

* Chính sách ưu tiên

- Người có thời gian công tác 02 năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

- Con liệt sĩ.   

- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động.

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành .

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

* Đia điểm thu hồ sơ: Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông – Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An

Địa chỉ: Số 90, Đường 30/4 - Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An – Tỉnh Bình Dương.

Facebook: congnghecaodongan