Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng


Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng là gì?

Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng là một chuyên ngành y tế, nghiên cứu và áp dụng các biện pháp y học, xã hội, giáo dục và kỹ thuật phục hồi nhằm hồi phục, cải thiện khả năng hoạt động bình thường của bệnh nhân không may bị khiếm khuyết, bệnh tật, suy giảm chức năng vận động của cơ thể.

Các phương pháp chính trong việc hồi phục chức năng là các phương pháp trị liệu, được gọi chung là vật lý trị liệu. Do đó ngành còn hay được gọi là ngành vật lý trị liệu phục hồi chức năng để thể hiện sự quan trọng của vật lý trị liệu trong việc hồi phục chức năng.

Kiến thức, kỹ năng đạt được khi theo học ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

+  Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, nguyên lý kỹ thuật- công nghệ và kiến thức chuyên môn ngành học để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề thuộc ngành Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng.

+  Có hiểu biết về các nguyên lý, quy tắc, quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị thuộc ngành Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng.

+  Có kiến thức về phương pháp luận khoa học trong thực hành kỹ thuật, học tập, nghiên cứu khoa học.

+  Hiểu biết về pháp luật và các chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

+ Thực hiện được các kỹ thuật khám - lượng giá Vật lý trị liệu.

+ Thiết lập được mục tiêu, kế hoạch điều trị bằng phương pháp Vật lý trị liệu và tiên lượng phục hồi phù hợp trên từng trường hợp bệnh cụ thể.

+  Thực hiện thành thạo các kỹ  thuật Vật lý trị  liệu  thông thường và các kỹ thuật Vật lý trị liệu chuyên sâu .

+  Sử dụng thành thạo và bảo quản các trang thiết bị hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ thông tin.

+  Có khả năng làm việc theo nhóm phục hồi và phối hợp với các thành viên trong nhóm để nghiên cứu khoa học và thực hiện các kế hoạch phục hồi cho bệnh nhân.

Học ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng ra trường làm gì?

Điều trị phục hồi đúng kỹ thuật và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân khuyết tật và khiếm khuyết. 

+  Khám, lượng giá vật lý trị liệu phục hồi chức năng, các kỹ thuật vật lý cơ bản và chuyên sâu.

+  Lập kế hoạch, phác đồ hồi phục chức năng cho bệnh nhân.

+  Nghiên cứu, phát triển các phương pháp hồi phục chức năng.

+  Cố vấn phương pháp trị liệu cho các bệnh viện.

+  Tham gia các hoạt động y tế cộng đồng.

Sinh viên học tập tại trường được trang bị đầy đủ kiến thức và năng lực thực tiễn ngành nghề cho sinh viên để có thể chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho mọi người, đáp ứng nhu cầu vật lý trị liệu hồi phục chức năng ngày càng cao của xã hội.