Chuyên đề học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5//1890–19/5/2017), ngày 15/05/2017, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về học tập “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 02/12/2015, Chi bộ Trường Cao Đẳng Công nghệ cao Đồng An đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Ba Duy.

Đại hội Đảng bộ thị xã Dĩ An nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công tốt đẹp

Diễn ra từ ngày 29 đến 31.7.2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Dĩ An lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các báo cáo về tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ X và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ XI;

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Sáng ngày 04/04/2015 tại phòng họp A, Chi bộ Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An đã tổ chức buổi “Lễ kết nạp Đảng viên mới” cho quần chúng Nguyễn Thanh Thuận là giảng viên đang làm việc và rèn luyện tại mái trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An.


Trang: 1