Một ngày là sinh viên DAP

Một ngày là sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An

Nếu bạn là sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An (DAP) thì một ngày của bạn sẽ như thế nào?


Trang: 1