Khóa học IC3 dành cho giảng viên giảng dạy.


 

      Giảng viên khoa Công nghệ thông tin trường CĐN Công nghệ cao Đồng An tham gia khóa tập huấn giáo viên về phương pháp giảng dạy IC3 GS4

 

      Trong công tác bồi dưỡng nâng cao chuyên môn cho giảng viên, nhằm hướng đến chuẩn hóa tin học theo tiêu chuẩn quốc tế, Nhà trường đã cử các giảng viên khoa Công nghệ thông tin tham gia khóa tập huấn giáo viên về phương pháp giảng dạy IC3 GS3 vào tháng 10 năm 2012. Sau khóa tập huấn, 100% giảng viên đã có chứng chỉ IC3 GS3 và chứng chỉ Giáo viên giảng dạy IC3 do tổ chức Certiport Mỹ cấp.

 

Hình buổi tập huấn IC3 

 

      Trong năm 2015, cụ thể từ ngày 24/11 đến 23/12/2015, giảng viên khoa Công nghệ thông tin tiếp tục tham gia khóa tập huấn giáo viên về phương pháp giảng dạy IC3 GS4 và đã được IIG Việt Nam cấp chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn. IC3 GS4 là phiên bản mới nhất trong hệ thống chứng chỉ IC3 được thiết kế để đánh giá những kỹ năng cần thiết trong thời đại công nghệ số, đảm bảo cập nhật những thay đổi mới nhất trong các ứng dụng công nghệ và các thiết bị kỹ thuật số hiện đại. Với kiến thức, kỹ năng và phương pháp giảng dạy được tập huấn, giảng viên khoa Công nghệ thông tin sẽ là đội ngũ nòng cốt góp phần chuẩn hóa tin học cho giáo viên, nhân viên và sinh viên của trường theo chuẩn IC3

 

Tin bài: Thùy Linh