Thiết kế website


 

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH THIẾT KẾ WEB

 


Sơ đồ mô tả nội dung khóa  Đào tạo lập trình Thiết kế website trên ngôn ngữ PHP & Mysql cơ bản và nâng cao đào tạo làm web, dạy lập trình web hướng dẫn chỉnh sửa làm web (Thiết kế website cho doanh nghiệp)

 

 


Quy trình thiết kế web

 

 

QUY TRÌNH THIẾT KẾ WEBSITE

 

 

PHƯƠNG PHÁP HỌC LẬP TRÌNH PHP

 

 

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG TRONG VÀ SAU KHÓA HỌC LẬP TRÌNH THIẾT KẾ WEB PHP

 

 

Đăng ký học tại: tuyensinh.dongan.edu.vn 

Số Điên thoại tư vấn chuyên môn: 0984.026.797 (Thầy Duy)

 

Xem thêm các nghề khác: 

1. Thiết kế website

2. Thiết kế Đồ họa máy tính

3. Quản trị mạng máy tính

4. Công nghệ thông tin_Ứng dụng phần mềm