10 Kỹ năng cốt yếu tạo thành công trên con đường danh vọng

Những bậc thang thăng tiến trên con đường danh vọng phụ thuộc nhiều vào những kỹ năng và khả năng nghề nghiệp mà thị trường lao động đang có nhu cầu cao. Nói chung, những khả năng này phụ thuộc vào những lợi ích của từng cá nhân và mục tiêu mà họ đặt ra. Tuy nhiên, có những kỹ năng mà thị trường lao động ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào cũng có nhu cầu cao. Dưới đây là 10 kỹ năng như vậy do Bộ Lao động Mỹ đã đưa ra

8 Cách học lập trình hiệu quả

Dưới đây là một số kinh nghiệm tích lại của các lập trình viên kinh nghiệm:

"Đừng đi quá nhanh, hãy nắm bắt nó trước khi đi tiếp (Don’t go too fast, get it right before move on)"

Các biểu mẫu - Quy định Sinh viên cần biết

Danh sách các biểu mẫu - Quy định dành cho Sinh viên

Khóa học thiết kế website doanh nghiệp

Chương trình được thiết kế đặc biệt theo hướng tiếp cận công việc cụ thể: phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị Website cho doanh nghiệp sử dụng các công cụ và tài nguyên của hệ thống Mã Nguồn M


Trang: 1