Sinh viên tiêu biểu

Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc Nguyễn Văn Du – CD141QM

Với sở thích và niềm đam mê máy tính từ khi học cấp 3, Nguyễn Văn Du là một học sinh có thành tích học tập lớp 12 khá, tuy nhiên em quyết tâm vào ngành quản trị mạng thuộc khoa Công nghệ thông tin trường Cao đẳng CNC Đồng An 

Sinh viên tiêu biểu Nguyễn Trung Nhân – CD141QM

Nhận thấy xu thế phát triển các ngành nghề của nước ta đang thừa thầy thiếu thợ, Nguyễn Trung Nhân vào ngành quản trị mạng thuộc khoa Công nghệ thông tin trường Cao đẳng CNC Đồng An với mong muốn được học nghề trong môi trường trang thiết bị hiện đại, từ đó khi ra trường có được công việc theo sở thích của mình.


Trang: 1