Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Ngày:15/06/2017

       Ngày 08/6/2017, Hội đồng thi tốt nghiệp năm đã tổ chức họp phiên thứ 02 để xét duyệt danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp cho 07 nghề đào tạo trình độ Cao đẳng: Cát gọt kim loại, Cơ điện tử, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và Quản trị mạng máy tính.

       Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa 2014 (Xem chi tiết)


.:Trở lại:. 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

fanpage dong an

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP