Thông báo hoàn tất thủ tục tốt nghiệp năm học 2016 - 2017 Ngày:20/07/2017

Nhà trường thông báo đến toàn thể các em sinh viên tốt nghiệp trong năm học 2016 - 2017 hoàn tất các thủ tục tốt nghiệp từ ngày 17/7/2017 đến 05/8/2017 (Xem chi tiết).


.:Trở lại:. 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

fanpage dong an

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP