Sinh viên Khóa 2014 kiểm tra thông tin viết bằng tốt nghiệp Ngày:07/08/2017

Phòng Đào tạo đề nghị các bạn sinh viên Khóa 2014 kiểm tra thông tin viết bằng tốt nghiệp. Nếu có sai sót, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo qua email nguyenluot@dongan.edu.vn trước ngày 16/8/2017 để được điều chỉnh. Sau thời hạn trên, sinh viên không phản hồi, Phòng Đào tạo sẽ lấy thông tin trên để viết Bằng tốt nghiệp. (Danh sách sinh viên tốt nghiệp Khóa 2014)


.:Trở lại:.



 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

fanpage dong an

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP