Thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2014 – 2017 Ngày:21/09/2017

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2014 – 2017, cụ thể như sau:

      I.     Thời gian và địa điểm tổ chức

            1. Thời gian: 7h00 thứ 3, ngày 10 tháng 10 năm 2017.
            2. Địa điểm: Hội trường – Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An.

      II.     Thủ tục đăng ký và nhận lễ phục

            1. Thời hạn đăng ký: Từ thứ 7 ngày 23/9/2017 đến hết ngày thứ 4 ngày 04/10/2017
            2. Địa điểm đăng ký:

Sinh viên đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo hoặc qua email hoặc số điện thoại của phòng Đào tạo:

        - Thông tin đăng ký: Họ tên, lớp;

        - Email: nguyenluot@dongan.edu.vn hoặc buihuong@dongan.edu.vn

        - Số điện thoại: 0274.377.4652;

        - Di động: 0977.850.597 (cô Lượt) hoặc 0977.810.915 (cô Hương).

            3. Các khoản lệ phí: Lệ phí làm thủ tục nhận bằng 80.000 đồng.
            4. Nhận lễ phục: Từ 7h00 đến 7h30 ngày 10 tháng 10 năm 2017.

      III.     Thủ tục nhận bằng tốt nghiệp

            1. Sinh viên đến dự lễ:

        - Xuất trình thẻ chứng minh nhân dân và nộp đầy đủ các khoản lệ phí;

        - Trả lễ phục và nhận bằng tốt nghiệp vào lúc 14h00 ngày 10 tháng 10 năm 2017.

Lưu ý: Sinh viên làm rách hoặc mất đồng phục phải bồi thường 200.000 đồng đối với mũ đồng phục, 500.000 đồng đối với áo đồng phục.

            2. Sinh viên không đến dự lễ: Việc nhận bằng tốt nghiệp quy định như sau:

        - Thời gian nhận bằng: Từ ngày 16/10/2017 đến hết ngày 30/10/2017;

        - Địa điểm: Phòng Đào tạo;

        - Lệ phí làm thủ tục nhận bằng: 80.000 đồng.

            3. Trường hợp nhận thay phải có:

        - Giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương;

        - Chứng minh nhân dân (bản sao có công chứng) của người ủy quyền;

        - Chứng minh nhân dân (bản sao có công chứng) của người được ủy quyền;

        - Lệ phí làm thủ tục nhận bằng: 80.000 đồng.

Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm, khoa, bộ môn hoặc phòng Đào tạo. ĐT: 0274.377.4652. 

                                                                                                      Q. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                               (đã ký)

                                                                                                     ThS. Phạm Tấn Khoa


.:Trở lại:. 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

fanpage dong an

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP