THÔNG BÁO

       Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người học, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng phục vụ công tác chuyên ngành cho các học viên có nhu cầu chuyên về Cơ khí và chế tạo máy. Khoa Cơ Khí - Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An chiêu sinh đào tạo và cấp chứng chỉ các khóa học ngắn hạn như sau:

KẾ HOẠCH

V/v Tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia nghề Cắt gọt kim loại

Thông báo chiêu sinh lớp ngắn hạn - khóa 1-  Lập trình gia công tiện CNC với MASTERCAM X7

Biểu Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

Trang: 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP