THÔNG BÁO

Công Ty TNHH Tectyl Oil & Chemicals Vina đang có nhu cầu tyuyển dụng nhân viên Kế toán và Trợ lý kinh doanh. Mức lương từ 8.000.000 đến 15.000.000 đồng/tháng. Hạn nộp hồ sơ: 21/01/2019.

Viet Thai International đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên Kế toán doanh thu. Mức lương từ 8.000.000 - 10.000.000 đồng/tháng. Hạn nộp hồ sơ: 28/06/2018.

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Toàn Mỹ đang có nhu cầu tuyển dụng Kế toán bán hàng. Mức lương từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng/tháng. Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2018.

Công ty TNHH TMDV Ánh Minh Cường đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên kế toán công nợ. Mức lương từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng/tháng. Hạn nộp hồ sơ: 30/9/2017.

Trang: 1-2-3-4-5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP