Hoạt động Sinh viên

Quản trị mạng máy tính

Chương trình Đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Quản trị mạng máy tính, thời gian Đào tạo 2.5 năm

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Chương trình Đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), thời gian Đào tạo 2.5 năm

Thiết kế website

Chương trình Đào tạo Thiết kế website doanh nghiệp được thiết kế đặc biệt theo hướng tiếp cận công việc cụ thể: phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị Website cho doanh nghiệp sử dụng các công cụ và tài nguyên của hệ thống Mã Nguồn Mở, kết hợp ngôn ngữ lập trình PHP có kết nối Cơ Sở Dữ Liệu MySQL và công cụ hỗ trợ Dreamweaver

Triển khai mô hình bảo mật thông tin Dynamic Access Control (DAC)

Hỗ trợ hoạt động hệ thống file server 

Phân quyền truy cập trên các Folder/File với những điều kiện dựa vào User Claim, Device Claim hay Resoure Claim cho phép điều khiển quyền hạn truy cập chi tiết hơn nhiều so với cách phân quyền NTFS truyền thống

Mô hình và phương pháp phát hiện tấn công DDoS

 

Một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (tấn công DoS - Viết tắt của Denial of Service) hay tấn công từ chối dịch vụ phân tán (tấn công DDoS - Viết tắt của Distributed Denial of Service)  một nỗ lực làm cho những người dùng không thể sử dụng tài nguyên của một máy tính.

Thiết kế bài giảng điện tử sử dụng ngôn ngữ lập trình vba trong powerpoint 2013

Việc thiết kế bài giảng tương tác với sự hỗ trợ của máy tính đang là vấn đề quan tâm của nhiều giáo viên Có rất nhiều phần mềm máy tính hỗ trợ thiết kế tương tác chuyên nghiệp như Director, Flash. 


Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5